Az oldal betöltése folyamatban...

Adatvédelem

ADATVÉDELMI IRÁNYELV

Természetes személyek személyes adatainak védelmével kapcsolatban
A Pannon XP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Pannon XP) mint adatkezelő, székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5., postacíme: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5., telefonszáma: +36207733399
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról azaz EU Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR) és a jelenleg hatályban lévő információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) előírásaival összhangban, azoknak megfelelve tevékenységét átvizsgálja valamint elkészíti, bevezeti és folyamatosan fejleszti vállalati adatvédelmi szabályzatát és tevékenységét.
A szabályozás célja elérni a Pannon XP jogszabályi környezetnek megfelelő működését, valamint a természetes személyek személyes adataik biztonságos kezelésével kapcsolatban felmerülő alapvető igényének biztosítása.
A tisztességes és átlátható adatkezelés érvényre juttatása érdekében a Pannon XP lehetővé teszi, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az adatkezelő olyan további információt is az érintett rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát.
A Pannon XP kifejezetten nem gyűjt személyes adatokat marketing céllal. Az általa kezelt adatokat csak a szerződésekben vállalt kötelezettségeinek végrehajtása érdekében használja fel.
A Pannon XP folyamatosan ellenőrzi és fejleszti informatikai rendszerét, elkötelezett vállalatpolitikát folytat vállalatirányítási rendszerének GDPR tudatos fejlesztése érdekében, mindezt oly módon, hogy a Pannon XP üzleti partnerei ne csak a küldeményeiket, hanem saját és partnereik adatait is biztonságban tudhassák.
Az adatvédelmi irányelv itt letölthető pdf formátumban: GDPR-Iranyelv.pdf
Nagytarcsa, 2021. november 9.
Abaházi Gábor
ügyvezető igazgató
Pannon XP

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Természetes személyek személyes adatainak védelmével kapcsolatban
Abaházi Gábor a Pannon XP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Pannon XP) mint adatkezelő, székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5., postacíme: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5., telefonszáma: +36207733399; ügyvezetőjeként a következő nyilatkozatot teszem:

Az adatkezelés szabályozása:

A Pannon XP tevékenységét a
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (General Data Protection Regulation, GDPR)
 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
 • Pannon XP Kft Adatvédelmi szabályzata
előírásaival összhangban, azoknak megfelelve végzi.

Az adatkezelés jogalapja:

A szerződés keretében létrejött szolgáltatás nyújtása illetve a természetes személyek adataik tekintetében történő önkéntes és határozott hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

A regisztrációs fiók érintett általi törlésének kezdeményezéséig, szolgáltatás igénybevétele esetén a feladóra, valamint a feladó képviseletében eljáró természetes személyre, a címzettre, valamint a címzett képviseletében eljáró természetes személyre / az átvételre jogosult személyre vonatkozó személyes adatok: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdésének hatálya alá eső, személyes adatot tartalmazó dokumentumot a készítésétől számított 8 évig őrizzük meg. Amennyiben egyéb jogszabály eltérő megőrzési időt ír elő a Pannon XP számára, úgy a jogszabály által előírt megőrzési idő alkalmazandó.

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás:

A Pannon XP által nyújtott szolgáltatás sajátosságai miatt – természetes személyek esetében – nem vehető igénybe anélkül, hogy megadásra ne kerülnének a következő adatok:
 • természetes név;
 • online név, @-mail cím
 • természetes cím
 • telefonszám
A fentieken kívül a Pannon XP egyéb adatot nem gyűjt, és nem tárol.

Adatok kezelése:

 • A Pannon XP kifejezetten nem gyűjt és nem tárol különleges adatokat.
 • Harmadik félnek kizárólag az érintett kifejezett kérésére, engedélyével, szerződéses feladatainak teljesítése érdekében vagy törvényi előírás kapcsán adja át az adatokat.
 • A Pannon XP kifejezetten nem végez marketing tevékenységet, ehhez nem ad át adatokat.
 • Az elektronikusan tárolt személyes adatok / dokumentumok tárolására a Pannon XP informatikai rendszerein kerül sor.
 • A papíralapon tárolt személyes adatok / dokumentumok a Pannon XP székhelyén kerülnek tárolásra.

Jogorvoslat, információs önrendelkezés:

A gdpr@pannonxp.hu-n, illetve a feljebb olvasható bármely elérhetőségen keresztül biztosítja az érintettek számára, hogy a róluk tárolt adatokat megismerhessék, módosíthassák, felhasználásukról tájékozódjanak, illetve amennyiben egyéb jogszabályi feltétel nem zárja ki, adataik törlését kérjék.

Az érintettek a fenti elérhetőségeken kívül jogorvoslatért fordulhatnak polgári bírósághoz, az adatvédelmi biztoshoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1530 Budapest, Pf.: 5.; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; +36 (1) 391-1400; ugyfelszolgalat@naih.hu; http://naih.hu)

Az adatvédelmi nyilatkozat itt letölthető pdf formátumban: GDPR-Nyilatkozat.pdf
Nagytarcsa, 2021. november 9.
Abaházi Gábor
ügyvezető igazgató
Pannon XP

SÜTI (COOKIE) KEZELÉS

Természetes személyek személyes adatainak védelmével kapcsolatban

A süti (cookie):

Az Ön számítógépén tárolt, kis méretű szövegfájl, amely segít megismernünk az Ön weboldal-használati szokásait. Ha Ön később újra ellátogat a weboldalunkra, az oldal le tudja olvasni a sütikben tárolt információkat. A sütik egyfelől szükségesek ahhoz, hogy az oldal minden funkciója megfelelően működjön, másfelől pedig megkönnyítik a felhasználónak az oldal rendszeres használatát: Az első látogatáskor a sütikben már eltárolt adatokat – pl. a felhasználónevet – nem kell újra megadni. Így a weboldal bizonyos fokig a felhasználó egyéni igényeihez igazodik, feltéve, hogy ugyanarról az eszközről lép be az oldalra.

Miért használ a Pannon XP sütiket?

Hogy Önnek, mint ügyfelünknek az igényeinek leginkább megfelelő szolgáltatásokat nyújthassa. Ha például az első látogatáskor már megkapott tőlünk egy bizonyos tájékoztatást, ezt nem jelenítjük meg újra.
A sütik megkönnyítik az olyan műveleteket, mint a be- és kijelentkezés, és segítségükkel hamarabb megjeleníthető a keresett információ, javul a weboldal teljesítménye.
A Pannon XP természetesen minden szervezeti és műszaki intézkedést megtesz annak érdekében, hogy védje az Ön személyes adatait, megakadályozza az adatvesztést, és elejét vegye a törvénysértő cselekményeknek.

Hogyan tilthatók le a sütik?

A felhasználó egyszerűen beállíthatja böngészőjét az egyedi igényeinek megfelelően. Ennek megfelelően a sütik is könnyedén letilthatók. Fontos! Ha letiltja a sütiket, a rendszer a továbbiakban nem tudja menteni a weboldal jelszóval védett részébe történő belépéshez használt felhasználónevet és jelszót.

Böngésző beállítása:

A legtöbb böngésző alapbeállítása szerint, a sütik automatikusan elfogadásra kerülnek a számítógépén.
Keressen rá annak rövid ismertetőjére, hogyan kapcsolhatja ki a sütiket a böngészőjében!
Az alábbi linkeken talál útmutatót a különböző böngészők süti kezelésének módosításához.
Google Chrome
Firefox

Jogszabályok amelyek a sütik használatát szabályozzák:

 • 2003. évi C törvény az elektronikus hírközlésről
 • 2001. évi CVIII. törvény az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról
 • Európai Unió erre vonatkozó előírásai
Nagytarcsa, 2021. november 9.
Pannon XP

BANKKÁRTYA HASZNÁLAT

Bankkártyás fizetéssel kapcsolatos tájékoztatás

A bankkártyás fizetéshez a myPOS biztonságos fizetési megoldását vesszük igénybe. Bővebb tájékoztatásért látogasson el a https://www.mypos.com oldalra.
A myPOS adatvédelmi szabályzatát itt olvashatja el.

PCI DSS tanúsított
1. szolgáltatási szint

© A myPOS a myPOS World Ltd. (London, Egyesült Királyság) és leányvállalatai védjegye. Az elektronikus pénz- és fizetési szolgáltatásokat az iCard AD (székhelye: Bulgaria, Varna, Business Park Varna, Building B1, PO 9009) nyújtja, amely a Bolgár Nemzeti Bank által engedélyezett elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, és az EGT valamennyi országában határokon átnyúló elektronikus pénz- és fizetési szolgáltatásokat kínál.

Nagytarcsa, 2023. február 28.
Pannon XP